Creada fa 50 anys per Julià Malé Puig, és una empresa especialitzada en la fabricació de molles i ressorts en material rodó de diferents tipus: acer, acer inoxidable, acer galvanitzat, llautó, ferro, .... i altres, des de 0.2 mm fins a 40 mm. També fem peces especials en acers quadrats i laminats, i en fleix.

Des dels seus inicis, a Molles Malé hem invertit sempre en noves tecnologies per poder donar la màxima qualitat en tots els nostres productes, rapidesa en les entregues, així com poder atendre les diferents necessitats dels nostres clients.

Molles Malé ofereix:
QUALITAT I RAPIDESA EN L'ENTREGA DELS SEUS PRODUCTES.

50_anys

50 ANIVERSARI:
Molles Malé, S.L agraeix la confiança dipositada en nosaltres al llarg de tots aquests anys, i desitgem poder seguir col·laborant amb vostès.MOLLES MALÉ, SL - NIF: B 64437247- Camí Cardona, 44 - 08693 Casserres (Barcelona)
Tlf.: +34 93 823 40 77 - Fax: +34 93 823 43 50 - e-mail: info@mollesmale.cat - privacitat de dades