Molles de compressió

Destinades a suportar esforços de compressió i xoc. Fabriquem segons plànols o mostres facilitats pel client. Materials: acer, acer inoxidable, acer galvanitzat… Poden ser amb  extrems tancats o oberts, extrems esmolats o […]

Molles de tracció

Dissenyades per suportar esforços oposats. Fabriquem segons plànols o mostres facilitats pel client. Materials: acer, acer inoxidable, acer galvanitzat… Poden ser amb ganxos, sense ganxos, còniques, bicòniques, voltades a dretes o a […]

Molles de torsió

Dissenyades per suportar esforços de torsió helicoidal Fabriquem segons plànols o mostres facilitats pel client. Materials: acer, acer inoxidable, acer galvanitzat, llautó… Poden ser amb potes rectes o amb diferents formes, […]

Molles i peces de fleix

Peces i molles flexibles de fleix per a diferents usos Fabriquem segons mostres o plànols facilitats pel client. Materials: fleix tou, fleix blau, fleix inoxidable. Les podem subministrar amb tractaments superficials:zincats, […]

Molles agrícoles

Dissenyades per usos en maquinària agrícola. Fabriquem segons plànols o mostres facilitats pel client. Materials: acer, acer inoxidable, acer galvanitzat… Les podem subministrar amb tractaments superficials:zincats, pavonats, pintats… » Les mides […]

Peces de forma

Per a qualsevol utilitat, formes artístiques, etc. Fabriquem segons plànols o mostres facilitats pel client. Materials: acer, acer inoxidable, acer galvanitzat, ferro, llautó, fleix,… Les podem subministrar amb tractaments superficials: zincats, pavonats, […]