Dissenyades per suportar esforços de torsió helicoidal

Fabriquem segons plànols o mostres facilitats pel client.

Materials: acer, acer inoxidable, acer galvanitzat, llautó…

Poden ser amb potes rectes o amb diferents formes, voltades a dretes o a esquerres…

Les podem subministrar amb tractaments superficials: 
zincats, pavonats, pintats…

» Les mides que defineixen una molla de torsió són les següents:

  • Lc = llarg del cos de la molla.
  • De = diàmetre exterior.
  • Di = diàmetre interior.
  • h = diàmetre del fil.
  • P = pas (si és que en té).
  • G = Graus entre potes.
  • Lp = llarg de les potes (i forma de les potes si no són rectes).
  • Número de voltes totals.
  • Direcció de l’espiral: dreta o esquerra.
Esquema de referència per les mides