Peces i molles flexibles de fleix per a diferents usos

Fabriquem segons mostres o plànols facilitats pel client.

Materials: fleix tou, fleix blau, fleix inoxidable.

Les podem subministrar amb tractaments superficials:
zincats, pavonats, pintats…