Per a qualsevol utilitat, formes artístiques, etc.

Fabriquem segons plànols o mostres facilitats pel client.

Materials: acer, acer inoxidable, acer galvanitzat, ferro, llautó, fleix,…

Les podem subministrar amb tractaments superficials:
zincats, pavonats, pintats…