Titularitat del domini WWW.MOLLESMALE.CAT

En compliment de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic (LSSICE), s’informa als usuaris que la titularitat d’aquest domini és del:

 • Titular: Molles Malé, SL
 • Adreça: Avgda. Sant Martí, n.2, local 4 , Pol.Ind. Cal Prat, 08692 – Puig-Reig (Barcelona)
 • Telèfon: +34 93 823 40 77
 • Fax: +34 93 823 43 50
 • Correu electrònic: info@mollesmale.cat
 • CIF: B64437247
 • Registrada en el Registre Mercantil de Barcelona, tom, foli, fulla nº

Per Lloc web, ens referim a tots els dominis que MOLLES MALE, S.L. té en internet www.mollesmale.cat

L’accés i la utilització del Lloc web atribueix la condició d’usuari del Lloc web (d’ara endavant, el “Usuari”) implica l’acceptació de totes les condicions incloses en aquest Avís Legal així com de les seves modificacions, atès que MOLLES MALE , S.L. (d’ara endavant, MOLLES MALE , S.L. ) es reserva la facultat d’efectuar, a qualsevol moment i sense necessitat de previ avís, modificacions i actualitzacions de la informació continguda a la Web, de la configuració i de la presentació d’aquesta i de les condicions d’accés.

Per tant, l’Usuari ha de llegir sempre el present Avís Legal en cadascuna de les ocasions en què accedeixi al Lloc web ja que aquests, i les condicions d’ús recollides en el present Avís Legal, poden sofrir modificacions. En qualsevol cas el nero fet d’usar el Lloc web i navegar per ell, suposarà sempre l’acceptació com a Usuari sense cap tipus de reserves de totes i cadascuna de les condicions generals d’accés i ús presents.

Propietat intel·lectual i industrial

Tots els Continguts existents a la Web com poden ser, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, els textos, fotografies, gràfics, vídeos, imatges, icones, tecnologia, programari, links i altres continguts audiovisuals o sonors, així com el seu disseny gràfic i codis font, són propietat de MOLLES MALE , S.L. , que disposa, si escau, del dret d’ús i explotació, i en tal sentit, es converteixen en obres protegides per la legislació aplicable en matèria de propietat intel·lectual i industrial, nacional i internacional vigent a cada moment, per la qual cosa no pot entendre’s cedit a l’Usuari cap dels drets d’explotació reconeguts per la normativa vigent en matèria de propietat intel·lectual sobre els mateixos.

Per tant, d’acord amb la legislació en matèria de propietat intel·lectual i les disposicions vigents a cada moment, queda terminantment prohibida l’explotació total o parcial de qualsevol dels continguts que apareixen en el lloc web així com la còpia, reproducció, adaptació, modificació o transformació dels continguts del lloc web, si escau, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts, amb finalitats comercials, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització expressa i per escrit de MOLLES MALE , S.L. .

Les marques, noms comercials o signes distintius són titularitat de MOLLES MALE , S.L. , sense que pugui entendre’s que l’accés al Lloc web atribueixi cap dret sobre les citades marques, noms comercials i/o signes distintius.

Per tant, el simple accés per part de l’Usuari al lloc web comporta el seu compromís a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat de MOLLES MALE , S.L. .

Hiperenlaces i/o Enllaços

Entre els continguts existents en el lloc web, podrien incloure’s enllaços amb altres webs gestionades per tercers, a fi de facilitar l’accés de l’Usuari a la informació intercanviable a través d’Internet.

MOLLES MALE , S.L. no es responsabilitza de l’existència d’enllaços entre tercers i altres webs alienes a MOLLES MALE , S.L. , i els enllaços que es poguessin facilitar a través de la Web tenen finalitats informatives per a l’Usuari d’aquesta, però en cap cas situarien a MOLLES MALE , S.L. en una posició de garant i/o de part oferent dels serveis i/o informació que es puguin oferir a tercers per mitjà dels enllaços i, per tant, MOLLES MALE , S.L. no es fa responsable pels danys produïts per la ilicitud, qualitat, desactualizació, indisponibilitat, error i inutilitat dels continguts i/o serveis dels Llocs Enllaçats ni per qualsevol altre dany.

Per tant, MOLLES MALE , S.L. s’eximeix de qualsevol responsabilitat pels serveis i/o informació que es presti en altres pàgines web enllaçades amb aquest lloc web. S’adverteix a l’Usuari que, en el cas que consideri que existeix un Lloc Enllaçat amb continguts il·lícits o inadequats, podrà comunicar-li-ho a MOLLES MALE , S.L. mitjançant correu electrònic.

Finalment, queda prohibida la introducció de hiperenlaces amb finalitats publicitàries, comercials o d’associació a pàgines web alienes a MOLLES MALE , S.L. que permetin l’accés al lloc web de MOLLES MALE , S.L. sense consentiment i/o autorització expressa. En el cas de la seva autorització per part de MOLLES MALE , S.L. s’establiran les condicions per introduir enllaços des de les seves pàgines al Lloc web de MOLLES MALE , S.L. .

Condicions d’ús del Lloc web

4.1 General

L’Usuari reconeix i accepta que l’accés i ús del Lloc web són lliures i voluntaris, i es realitzen sota la seva exclusiva responsabilitat.

Per tant, l’Usuari s’obliga a utilitzar la Web de forma correcta i lícita, de conformitat amb la Llei, el present Avís Legal i la bona fe i l’ordre públic, abstenint-se d’utilitzar la Web de qualsevol forma que pugui impedir, danyar o deteriorar el normal funcionament, els béns, drets i interessos de MOLLES MALE , S.L. , dels seus proveïdors, de la resta d’usuaris o, en general, de qualsevol tercer, o que de qualsevol altra forma sobrecarreguin, danyin o inutilitzin les xarxes, servidors i altres equips informàtics (maquinari) o productes i aplicacions informàtiques (programari) de MOLLES MALE , S.L. o de tercers, per la qual cosa l’Usuari respondrà enfront de MOLLES MALE , S.L. o enfront de tercers de qualssevol danys i perjudicis que poguessin causar-se com a conseqüència de l’incompliment d’aquestes obligacions.

Durant la utilització del Lloc web per l’Usuari, quedaran també prohibides, de forma enunciativa però no limitativa, les següents accions, que podran ser modificades:

 • La utilització de virus informàtics o qualsevol arxiu o programa dissenyat per interrompre, danyar, o limitar el funcionament de la Web, de qualsevol dels serveis o xarxes de MOLLES MALE , S.L. , de qualsevol programari, maquinari o equip de telecomunicacions, o danyar o obtenir accés no autoritzat a les dades o una altra informació de MOLLES MALE , S.L. o de qualsevol tercer.
 • Suplantar identitats, interferir o interrompre el servei, els servidors o les xarxes connectades als serveis o incomplir qualsevol dels requisits o regulacions de xarxes connectades als serveis.
 • Utilitzar identitats falses i suplantar la identitat d’uns altres en la utilització de la Web o de qualsevol dels seus serveis, així com la utilització de contrasenyes o claus d’accés de tercers o de qualsevol altra forma.
 • Falsificar o alterar qualsevol informació de MOLLES MALE , S.L. .
 • Introduir, emmagatzemar o difondre, a la Web o des d’aquesta, qualsevol informació contrària a la llei, les normes, els costums i l’ordre públic, així com qualsevol material que pugui ser difamatori, injuriós, obscè, amenaçador, xenòfob, incitador a la violència, a la discriminació per raó de raça, sexe, ideologia o religió, o que de qualsevol forma atempti contra la moral, l’ordre públic, els drets fonamentals, les llibertats públiques, l’honor, la intimitat o la imatge de tercers i, en general, la normativa vigent.
 • Realitzar activitats publicitàries o d’explotació comercial a través de la Web i utilitzar els continguts i la informació per remetre publicitat, enviar missatges amb qualsevol altra fi comercial, o recollir o emmagatzemar dades personals de tercers.
 • Col·laborar amb un tercer per realitzar qualsevol de les conductes descrites.

4.2 En relació amb els continguts i la propietat intel·lectual i industrial, a part de les manifestades al corresponent apartat, les següents:

 • No reproduir de cap manera, ni tan sols mitjançant un hiperenlllaç, el lloc web de MOLLES MALE , S.L. ni cap dels seus continguts, si no és mitjançant autorització expressa i per escrit de MOLLES MALE , S.L. .
 • No suprimir, eludir o manipular el MOLLES MALE , S.L. i altres dades identificatives dels drets dels seus titulars incorporats als Continguts, així com els dispositius tècnics de protecció, o qualssevol dels mecanismes d’informació que puguin contenir els Continguts.
 • No alterar, re programar, modificar, adaptar ni traduir el codi font d’aquesta Pàgina Web.
 • Es considerarà còpia no autoritzada qualsevol reproducció parcial o total del codi font de la Pàgina Web en qualsevol suport.
 • Estarà prohibit també reproduir o copiar per a ús privat els continguts que puguin ser considerats com a programari o base de dades de conformitat amb la legislació vigent en matèria de propietat intel·lectual, així com la seva comunicació pública o la seva posada a la disposició de tercers, quan aquests actes impliquin necessàriament la reproducció per part de l’Usuari o d’un tercer.
 • No introduir, emmagatzemar o difondre mitjançant la Web cap contingut que infringeixi drets de propietat intel·lectual, industrial o secrets empresarials de tercers i, en general, cap contingut del com no ostenti, de conformitat amb la llei, el dret a posar a la disposició de tercers.
 • No col·laborar amb un tercer per realitzar qualsevol de les conductes descrites.
 1. Exclusió de responsabilitat

MOLLES MALE , S.L. en cap cas serà responsable de les circumstàncies que a continuació es relacionen, a títol enunciatiu i no limitatiu, ni tampoc dels danys que es puguin derivar.

 • MOLLES MALE , S.L. no assumeix cap responsabilitat pel retard, esborrat, lliurament erroni o fallada en guardar comunicacions d’Usuaris o configuracions personals.
 • MOLLES MALE , S.L. tampoc es responsabilitza de les decisions preses a partir de la informació subministrada en el Lloc web, ni dels danys i perjudicis produïts en l’Usuari o tercers amb motiu d’actuacions que tinguin com a únic fonament la informació obtinguda en el Lloc web.
 • MOLLES MALE , S.L. es reserva el dret a negar-se a proporcionar el servei a qualsevol persona per qualsevol motiu i/o a interrompre el servei íntegrament o en part a qualsevol moment, amb o sense preavís.
 • La utilització del Lloc web s està subjecta a tota la normativa aplicable i l’Usuari serà l’únic responsable del contingut de les seves comunicacions a través del Lloc web.
 • L’accés al Lloc web no implica l’obligació per part de MOLLES MALE , S.L. de controlar l’absència de virus, cucs o qualsevol altre element informàtic nociu. Correspon a l’Usuari, en tot cas, la disponibilitat d’eines adequades per a la detecció i desinfecció de programes informàtics nocius.
 • MOLLES MALE , S.L. no es responsabilitza dels danys produïts en els equips informàtics dels Usuaris o de tercers durant la prestació del servei del Lloc web.
 • MOLLES MALE , S.L. no atorga cap garantia ni es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin derivar-se de l’accés o ús dels continguts o del Lloc web.

MOLLES MALE , S.L. no serà responsable tampoc de:

 • Els possibles errors de seguretat que es poguessin produir pel fet d’utilitzar ordinadors infectats per virus informàtics;
 • L’ús per part de tercers d’elements propietat de MOLLES MALE , S.L. que confonguin la seva personalitat;
 • Les infraccions dels drets de propietat industrial i intel·lectual per part de tercers;
 • Els incompliments de tercers que puguin afectar als usuaris del lloc web de MOLLES MALE , S.L. ;
 • La falta de funcionament de la Web, o d’algun dels seus serveis per causes alienes a MOLLES MALE , S.L. ;
 • Les conseqüències derivades del mal funcionament del navegador o per l’ús de versions no actualitzades d’est;
 • L’existència de virus, programes maliciosos o lesius en els continguts;
 • L’ús il·lícit, negligent, fraudulent, contrari als termes del present Avís Legal, o a la bona fe i l’ordre públic, del Lloc web o els seus continguts, per part dels Usuaris;
 • Els danys o perjudicis de qualsevol tipus produïts en l’Usuari que siguin causa de fallades o desconnexions a les xarxes de telecomunicacions, fallades informàtiques o altres sistemes electrònics que produeixin la suspensió, cancel·lació o interrupció del servei del Lloc web, durant la prestació del mateix o amb caràcter previ.

En referència als continguts i serveis enllaçats a través del Lloc web, ens remetem a l’establert a l’apartat 3 del present Avís Legal referent als Hiperenllaços i/o Enllaços.

Consultes, reclamacions i comunicació d’activitats de caràcter il·lícit i inadequat

Per a qualsevol suggeriment, consulta, queixa o reclamació, l’Usuari pot dirigir-se a MOLLES MALE , S.L. a través dels canals de comunicació actuals o futurs que es:

 • Titular: Molles Malé, SL
 • Adreça: Avgda. Sant Martí, n.2, local 4 , Pol.Ind. Cal Prat, 08692 – Puig-Reig (Barcelona)
 • Telèfon: +34 93 823 40 77
 • Fax: +34 93 823 43 50
 • Correu electrònic: info@mollesmale.cat

Els referits canals de comunicació també seran vàlids perquè qualsevol Usuari que tingués coneixement que els Llocs Enllaçats remeten a pàgines els continguts de les quals o serveis són il·lícits, nocius, denigrants, violents o contraris a la moral es posi en contacte amb MOLLES MALE , S.L. i l’hi comuniqui.

D’altra banda, la recepció per part de MOLLES MALE , S.L. de qualsevol comunicació no suposarà, segons el que es disposa en la Llei 34/2002, el coneixement efectiu de les activitats i/o continguts indicats per l’Usuari com a comunicant

Legislació i jurisdicció competent

El present Avís Legal es regeix en tots i cadascun dels seus extrems per la legislació nacional vigent a cada moment per a la resolució de qualsevol controvèrsia en relació amb el present Avís Legal o la relació entre les mateixes.

En el cas que sorgeixi qualsevol conflicte o discrepància en la interpretació o aplicació de les condicions legals presents, els jutjats o tribunals que, si escau, coneixeran l’assumpte, seran els que disposi la normativa legal aplicable en matèria de jurisdicció competent, però en el cas que l’Usuari tingui el seu domicili fora d’Espanya, ambdues parts se sotmeten amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que els pogués correspondre, en els Jutjats i Tribunals de Manresa.